Synergy Events

Do you want all upcoming Synergy events automatically synced on your (mobile) calendar? Click here!


Filter by event type

April June

May, 2020

Synergy Week: The special edition Quarantine Survival Box

May 1st, 2020 - May 10th, 2020

*Dutch follows English* Hey   you!  A bit bored  A bit   bored   after   staying   home  for such a long time, the Synergy Week Committee comes to the rescue!  We put   together   a package   full of   things   to   do/ eat /drink!    For members we have a special   price !   Only  5   euros ! For non-members it costs 9 euros. And not to forget, maybe the special prize is in your package!  The only condition is that  you   stay  in Nijmegen   during the Synergy week ! In this way we can deliver the box personally to your home in Nijmegen.     You can order your box till the 10th of May, 12 o'clock! As long as supplies last! ----------------- Hey jij daar! Een beetje verveeld na het thuis zitten voor zo'n lange tijd? De Synergy Week commissie heeft daar DE oplossing voor! Wij hebben voor jou een pakket samengesteld vol met dingen om te doen/eten/drinken.  Voor   leden hebben we   natuurlijk   een   speciale   prijs ! Maar 5 euro!  Voor niet leden kost het 9 euro.  En   niet   te   vergeten ,   wie   weet   zit in   jouw   pakketje   wel   een speciale prijs. De   enige   voorwaarde   is   dat   je in Nijmegen   te   vinden   bent   wanneer   wij   deze   tijdens   de Synergy Week   bij   jou  komen  bezorgen !   Bestel je box voor 10 mei, 12 uur !  OP=OP

Friday Afternoon Gebroeders Scooter Drink

May 1st, 2020 | 15.30h
Discord

*Dutch follows English* Every Friday we will have an afternoon drink with the 'totale escalatie' mix of the Gebroeders Scooter. We will start at 15:30h via a room in Discord! Make sure your fridge is filled with a cold beer and let's 'toeter'! The general link for the Synergy Discord is https://discord.gg/zRd5Ccj ----------- Elke vrijdag vindt er een vrijdagmiddag borrel plaats met de 'totale escalatie' mix van de Gebroeders Scooter. We starten om 15:30h via een aparte kamer in Discord! Zorg ervoor dat je koelkast gevuld is met een koud biertje en dan gaan we toeteren! De algemene link voor de Synergy Discord is https://discord.gg/zRd5Ccj

Giving back

May 4th, 2020 - May 9th, 2020

*Dutch follows English* Hi guys, We hope you are all in good health! The current situation affects all of us, social distancing, not being able to go to uni or to catch up with friends, it’s all very weird. But there are also others affected by this situation, people who are more vulnerable. That’s why the Community Committee has come up with several ways to give something back to our community: Writing cards: there are a lot of lonely elders living in Nijmegen & we could cheer them up! If you want to write a few cards for them, please subscribe in the link below & fill in your address in Nijmegen so the committee can deliver the cards & pick them up next week to ensure that they will all be delivered at the nursing home! (please write the cards in Dutch cause not every elderly can read English, try to use the examples in the picture below) The voedselbank: since some people lost their jobs & some started bulking in the supermarket, the demands for the Voedselbank has increased, whereas the supply has decreased. We can help the Voedselbank by delivering several products to @Dries on Thursday the 7th of May, 12.00h-16.00h. The products that are needed the most are: Coffee, Tea, Pasteurized milk, Pasta, Pasta sauce, Rice, Jam, Canned veggies & fruits.  The delivery address is: Priemstraat 15a, Nijmegen, Gelderland 6511WC We hope you guys are in good health & enthusiastic about helping others, cause our committee is very happy to organize this. Let’s do something good for others, every small bit help! ----------------------- Hi allemaal, we hopen dat jullie allemaal gezond zijn! De huidige situatie heeft effect op ons allemaal, afstand nemen, niet naar de universiteit kunnen gaan of bijpraten met vrienden, het is allemaal heel raar. Maar er zijn ook anderen die door deze situatie worden getroffen, mensen die kwetsbaarder zijn. Daarom heeft het Community Committee verschillende manieren bedacht om iets terug te geven aan onze community: Kaarten schrijven: er wonen veel eenzame ouderen in Nijmegen en we kunnen ze opvrolijken! Als je een paar kaarten voor ze wilt schrijven, schrijf je dan in via onderstaande link en vul je adres in Nijmegen in zodat de commissie de kaarten kan afleveren & volgende week kan ophalen zodat ze allemaal bij het verpleeghuis worden bezorgd! (schrijf de kaarten in het Nederlands want niet alle ouderen kunnen Engels lezen, probeer de voorbeelden in onderstaande afbeelding te gebruiken) De voedselbank: aangezien sommige mensen hun baan zijn verloren en sommigen begonnen te bulken in de supermarkt, is de vraag naar de Voedselbank toegenomen, terwijl het aanbod is afgenomen. Wij kunnen de Voedselbank helpen door op donderdag 7 mei, 12.00u -16.00u verschillende producten te te brengen naar @Dries. De meest benodigde producten zijn: Koffie, Thee, Gepasteuriseerde melk, Pasta, Pastasaus, Rijst, Jam, Ingeblikte groenten & fruit. Het bezorgadres voor de producten is: Priemstraat 15a, Nijmegen, Gelderland 6511WC We hopen dat jullie in goede gezondheid verkeren en enthousiast zijn om anderen te helpen, want onze commissie organiseert dit graag. Laten we iets goeds doen voor anderen, ieder klein beetje helpt!  

Synergy Week: Podcast with Joren Wouters

May 11th, 2020 - May 14th, 2020
https://anchor.fm/sasynergy/episodes/Synergy-Week-Podcast-with-Joren-Wouters-about-Digitalisation-edo3ln

*This podcast will be in Dutch* *Dutch follows English* Digitilizing is no longer a strange concept nowadays. But what does this mean for companies? Shouldn't companies focus on preparing for the global network economy, which is becoming increasingly important through digitization? Together with Joren Wouters we enter into a conversation about digitization and the importance for the business world. Joren Wouters is a real entrepreneur: at the age of sixteen he already founded his own web design company, called Reddle, and he recently started his new project Chatimize, in which he explains the value of Chatbots for companies. In addition to his many projects, Joren also studies. He has completed his Bachelor of Information Science at the University of Utrecht and will soon obtain his master's degree in Business Informatics. Together with him we discuss the, for many of us, still unknown world of information science, and why it is actually of more importance for business administration than we think. The podcast is available during Synergy Week and the link is https://anchor.fm/sasynergy/episodes/Synergy-Week-Podcast-with-Joren-Wouters-about-Digitalisation-edo3ln Did you find this podcast very interesting? This site tells more about Joren's new project with Chatbots.  ---------------------------------- Digitalisering is tegenwoordig geen vreemd begrip meer. Maar wat houdt dit nou in voor bedrijven? Moeten bedrijven zich niet gaan richten op het klaarstomen voor de mondiale netwerkeconomie, die door digitalisering steeds belangijker wordt? Samen met Joren Wouters gaan we het gesprek aan over digitalisering en het belang voor de bedrijfskundige wereld. Joren Wouters is een echte ondernemer: op zijn zestiende had hij al zijn eigen webdesignbedrijf opgericht, genaamd Reddle, en hij heeft kortgeleden zijn nieuwe project Chatimize opgezet, waarin hij de waarde van Chatbots voor bedrijven uitlegt. Naast zijn vele projecten studeert Joren ook nog. Hij heeft zijn Bachelor Informatiekunde aan de Universiteit van Utrecht afgerond en zal binnenkort zijn master Business Informatics behalen. Samen met hem bespreken we de, voor velen van ons, nog onbekende wereld van de informatiekunde, en waarom deze eigenlijk van meer belang is binnen de Bedrijfskunde dan we zelf denken. De podcast is beschikbaar tijdens de Synergy Week en de link is  https://anchor.fm/sasynergy/episodes/Synergy-Week-Podcast-with-Joren-Wouters-about-Digitalisation-edo3ln Vond je deze podcast nu mega interessant? Deze site vertelt meer over Joren’s nieuwe project met Chatbots. 

Synergy Week: Synergy 30

May 11th, 2020 - May 14th, 2020

*Dutch follows English* Take   up   the   challenge   and   join   the   Synergy   30 !   Creativity   is   rewarded  and the winner gets a nice prize.  When   you   completed   a   challenge , email the photo or video to synergyweek@synergy.nu Do   not   forget   to   mention   the   number   of   the   challenge .  And if applicable the name of your committee! Important   for   the   committees :   the   points   you   earn   this   week   also   count  in the comptetition of the Crazy 88. Double the fun, double the profit! You have till the 14th of May, 18:00h to hand in the assignments. The winner will be announced on the 14th of May, 20:00h. You have The   prize   will   be   delivered   on Friday   morning !    You can find the assignments & rules here , good luck! --------------- G a de uitdaging aan en   doe mee aan de   Synergy   30!   Creativiteit wordt beloond en er staat een mooie prijs voor de winnaar   klaar.  Wanneer je een opdracht hebt uitgevoerd mag je de foto/video mailen naar synergyweek@synergy.nu!  Vergeet daarbij niet het nummer van de uitgevoerde opdracht mee te sturen en de naam van je commissie als je daar deel van uitmaakt.  Belangrijk voor commissies: de punten die je deze week   verdient,   worden   ook meegeteld   in de Crazy 88 van de borrelcommissie . Dubbele winst   dus!   Je hebt tot 14 mei 18:00u om de opdrachten in te leveren. De winnaar wordt die dag om 20:00u bekend gemaakt! Er staat een mooi prijsje voor de winnaar klaar die op vrijdagmorgen wordt bezorgd!    Je kan de opdrachten en regels hier vinden, succes!

Synergy Week: Podcast with Sjors Witjes

May 11th, 2020 - May 15th, 2020
https://anchor.fm/sasynergy/episodes/Synergy-Week-Podcast-with-Sjors-Witjes-about-sustainability-edo5sb

*Dutch follows English* Today sustainability may be important more than ever. To shed some light on this topic, Dr Sjors Witjes has been so kind to record a podcast with us! Dr. Witjes is best known for his famous enthusiastic lectures about Strategy and such on our faculty. However, he is also active in Corporate Sustainability & Innovation Processes around the world and even supported the UN.  Tune in for a casual conversation about topics such as how businesses can contribute to the transition into a sustainable economy; how the COVID-19 virus influences the shift to sustainable business practices and what sustainability means for the consultant and manager of the future.  The podcast   will   be   available   during   the  Synergy Week and the link is  https://anchor.fm/sasynergy/episodes/Synergy-Week-Podcast-with-Sjors-Witjes-about-sustainability-edo5sb --------------- Vandaag de dag is duurzaamheid misschien belangrijker dan ooit. Om hier licht op te werpen, is Dr. Sjors Witjes zo vriendelijk geweest om met ons een podcast op te nemen! Dr. Witjes is vooral bekend om zijn beroemde enthousiaste colleges over Strategie en dergelijke op onze faculteit. Hij is echter ook actief in Corporate Sustainability & Innovation Processes over de hele wereld en steunde zelfs de VN.  Luister een informeel gesprek mee met onderwerpen zoals hoe bedrijven kunnen bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie; hoe het corona virus de verschuiving naar duurzaam ondernemen beïnvloedt en wat duurzaamheid betekent voor de adviseur en manager van de toekomst.     De podcast is tijdens de Synergy Week beschikbaar en de link is  https://anchor.fm/sasynergy/episodes/Synergy-Week-Podcast-with-Sjors-Witjes-about-sustainability-edo5sb

Synergy Week: Online Drink Announcement Candidate Board

May 11th, 2020 | 21.00h
Discord

*Dutch follows English* On the 11th of May the Synergy Week we will start with an online drink via the Synergy Discord ! There's one thing that makes this drink special, since the new Candidate Board of Synergy will be announced at the drink. Don't miss it and make sure that you're there to congratulate the new board! We will start at 21:00h with the drink.  ---------------- Op 11 mei zal de Synergy Week van start gaan met een online borrel via de Synergy Discord ! Er is 1 ding wat deze borrel zo bijzonder maakt, aangezien het nieuwe Kandidaatsbestuur van Synergy bekend gemaakt zal worden. Mis het niet en zorg ervoor dat jij als één van de eerste het nieuwe bestuur kan feliciteren. We starten om 21:00 met de borrel. 

Synergy Week: Lunch Lecture by Jumbo

May 12th, 2020 | 12.30h - 13.30h

*Dutch follows English* This   time we introduce   our   speaker Jumbo. Jumbo is going to talk about the formula within the company   and  how they can expand that formula to make the customer even more important. This workshop focuses on the customer journey. The link for the lecture will be posted later.  Just like in the 'old' days, you can get a lunch with the workshop. For only €2,50 for members and €3,50 for non-members you can get a sandwich from Subway with a cookie! You do have to stay in Nijmegen to receive the lunch. Of course you can also subscribe for the lunch lecture without ordering lunch! We   will   deliver   the   lunch   to   you   on   Tuesday morning   before the lunch lecture.  You can choose between: Sort:  Chicken   filet   Turkey filet   Chicken   fajita   Subway   melt   Spicy   italian   Ham   Italian   bmt   Tuna  Bread:    White White sesam   White   herbs & cheese   Brown Brown multiseed Toppings (you can choose a maximum of 3) Lettuce Cucumber Tomato Union Bell pepper Olive Jalapeño's Pickle Feta Baked union Seeds mix Sauce: BBQ Chipotle soutwest Knoflook Honey musterd Sweet onion Sweet chillie Mayo Ceasar saus Siracha You can let us know your choice when you subscribe for the event. You can subscribe till the 10th of May, 23:59h. After this there is no possibility for cancellation.  -------------------- We geven dit keer Jumbo het woord bij de Lunchlezing. Jumbo gaat het hebben over de formule in het bedrijf en hoe ze dit verder kunnen uitbouwen om de klant nog centraler te kunnen stellen. De workshop focust zich op de reis die de klant aflegt. De link voor de lunchlezing wordt later geplaatst.  Zoals vanouds bestaat er de mogelijkheid om lunch te krijgen tijdens de lezing. De lunch bestaat uit een broodje van Subway en een koekje. Dit kost maar €2,50 voor leden en €3,50 voor niet leden. Je moet wel in Nijmegen zijn om de lunch te bestellen. Natuurlijk kan je je ook inschrijven voor de lezing zonder lunch te bestellen. Wij komen de broodjes bezorgen voordat de lunchlezing begint op dinsdagmorgen. Voor de broodjes kan je kiezen uit: Soort:   Chicken   filet   Kalkoenfilet   Chicken   fajita   Subway   melt   Spicy   italian Ham   Italian   bmt   Tonijn Brood keuze:    Wit   Wit sesam   Wit   herbs & cheese   Bruin   Bruin   meerzaden   Toppings (maximaal 3):   Sla   Komkommer   Tomaat   Ui   Paprika   Olijf    Jalapeño Augurk   Feta   Gebakken ui   Zaden mix   Saus (1): BBQ Chipotle soutwest Knoflook Honey musterd Sweet onion Sweet chillie Mayo Ceasar saus Siracha Je kan je inschrijven tot 10 mei 23:59u. Hierna bestaat er geen mogelijkheid meer om te annuleren. 

Synergy Week: Pub Quiz

May 13th, 2020 | 20.30h
Kahoot, Twitch & Discord

*Dutch follows English* Do you miss going out and having beers with your mates now that all the cafes are closed? We as well. Luckily we have found a solution! Join us for the Synergy Week Pubquiz on May the 13th, 20:30h via Kahoot! The evening will be hosted by Tappers, presenting you interesting questions while you can enjoy a specialty beer kit (that you can order here ) and maybe even win a price! When you are not staying in Nijmegen you can also sign up to join the Pubquiz for free this is just without the beers. -------------- Mis je het ook om uit te gaan en een paar biertjes te drinken met je vrienden nu alle cafés dicht zijn? Wij ook. Gelukkig hebben wij daar een oplossing voor gevonden! Doe mee met de Synergy Week Pubquiz op 13 mei om half 9 via Kahoot! Tappers zorgt voor de invulling van deze avond, met interessante vragen terwijl jij eventueel een speciaalbiertje kan drinken uit het speciaalbierpakket (die je hier kan bestellen). Misschien win je wel een prijs! Wanneer je niet in Nijmegen bent kun je je gratis inschrijven voor het meedoen aan de Pubquiz, hier heb je dan de biertjes niet bij zitten.

Pub Quiz: Specialty beer package

May 13th, 2020 | 20.30h
Kahoot

*Dutch follows English* You have to stay in Nijmegen to order the package! Do you miss going out and having beers with your mates now that all the cafes are closed? We as well. Luckily we have found a solution! Join us for the Synergy Week Pub Quiz! Here you can order a specialty beer kit that you can enjoy during the Pub Quiz.  The evening will be hosted by Tappers, presenting you interesting questions while you can enjoy a specialty beer kit and maybe even win a price! The beerkit costs 5 euros for members and 10 euros for non members. It will be delivered on Wednesday the 13th of May when you are in Nijmegen. You can subscribe till the 11th of May, 23:59h. You can't unsubscribe after this date.  -------------- Je moet wel in Nijmegen verblijven om het pakket te bestellen! Mis je het ook om uit te gaan en een paar biertjes te drinken met je vrienden nu alle cafés dicht zijn? Wij ook. Gelukkig hebben wij daar een oplossing voor gevonden! Doe mee met de Synergy Week Pubquiz! Je kan hier je speciaalbierpakket bestellen zodat je ervan kan genieten tijdens de Pub Quiz.  Tappers zorgt voor de invulling van deze avond, met interessante vragen terwijl jij je biertje kan drinken uit je speciaalbierpakket en misschien zelfs een prijs wint. De bierpakketjes kosten 5 euro voor leden en 10 euro voor niet leden. Ze zullen op woensdag 13 mei voor de Pubquiz bij jouw bezorgd worden als je in Nijmegen bent. Wanneer je niet in Nijmegen bent kun je je gratis inschrijven voor het meedoen aan de Pubquiz, hier heb je dan de biertjes niet bij zitten. Je kan je aanmelden tot 11 mei, 23:59h. Je kan je daarna ook niet meer uitschrijven. 

Synergy Week: Cooking together with the committee

May 14th, 2020 | 17.00h
Discord

*Dutch follows English* You just don’t know what to cook for dinner? We will help you! Cook with us via Discord. The committee will provide a workshop with a new inspiring idea for dinner. We will also provide clear instructions during the workshop so that your dinner won’t be a disaster. Just follow the steps. The only thing you need to get are the groceries! The ingredients and the recipe can be found here !  ------------------------ Weet jij niet meer wat je moet koken voor je avondeten? Wij helpen je! Kook met ons mee via Discord. De commissie zal zorgen voor een inspirerend idee voor het avondeten. Verder geven wij duidelijke instructies zodat je avondeten niet in de soep loopt. Het enige wat jij hoeft te halen zijn de boodschappen! De benodigde boodschappen en het recept kan je  hier   vinden!

Synergy Week: Beer Bingo

May 15th, 2020 | 15.00h - 18.30h
Twitch

*Dutch follows English* May 15th is the last day of the Synergy Week, therefore we want to close this week with a festive and fun activity. We will look back to what happend this week while enjoying a drink, some music and a game of bingo! Pay close attention and you may be the first to shout BINGO! Sign up and a picture of 3 bingo cards will be send to you for only 2 euros. You can also buy drinks when you live in Nijmegen before the 12th of May! You can choose between: Beer (bavaria 12 bottles) = €9,04  0,0 Bavaria beer (sixpack 0,33cl) = €3,39 Wine (0,75cl; red, white (dry or sweet) and rosé) = €2,99  The costs for the drinks will be withdrawn from your bank account. Your order will be delivered on Thursday the 14th of May. This way we will have a nice party together. IMPORTANT NOTE: Do not meet with more people than necessary. You can order bingo cards till the 14th of May, 23:59h. You also can't cancel your order after this date.  ---------------- 15 mei is de laatste dag van de Synergy Week en we willen deze feestelijk afsluiten samen met jullie. We gaan terugblikken wat er deze week is gebeurd onder het genot van een drankje, muziek en bingokaarten! Let goed op en misschien roep jij wel als eerst BINGO!    Geef je op en ontvang een foto van je 3 bingokaarten voor maar 2 euro. Als je in Nijmegen woont kan je tot 12 mei ook drinken erbij bestellen. Geef dan bij aanmelding aan wat je te drinken wil! Je kan kiezen uit: Bier (bavaria 12 flesjes)   = €9,04  0,0 Bavaria bier (sixpack 0,33cl) = €3,39 Wijn (0,75cl; rood, wit (droog of zoet) en rosé) = €2,99  De kosten voor de drankjes worden later afgeschreven van je bankrekening. Je bestelling wordt bezorgd op donderdag 14 mei. Zo maken wij er samen een mooi feestje van!  LET OP: Kom niet met meer mensen samen dan nodig is.  Je kan bingokaarten bestellen tot 14 mei, 23:59u. Je kan daarna je bestelling ook niet meer annuleren. 

Webinar by Boer & Croon: Time Management

May 18th, 2020 | 10.30h - 11.15h
Webinargeek

*Dutch follows English* Do you want to learn more about how to get the most out of your day? Especially in these challenging times in which a routine is missing, you might experience it is harder to get things done. Time for a change! On the 18 th  of May we organize a Time Management Webinar in which Lotte de Bruijn, manager at Boer & Croon, will guide you through best practices on how to organize the time you have in the most efficient, effective and fun way. Please subscribe for the session via this link   and we hope to virtually see you on the 18 th ! ------------ Wil je leren hoe je het beste alles uit je dag kan halen? Vooral in deze uitdagende tijden waarin een routine ontbreekt, kun je ervaren dat het moeilijker is om dingen voor elkaar te krijgen. Tijd voor een verandering! Op 18 mei organiseren we een Time Management Webinar waarin Lotte de Bruijn, manager bij Boer & Croon, je begeleidt door de beste manieren over hoe je de tijd die je hebt op de meest efficiënte, effectieve en leuke manier kunt indelen. Schrijf je in voor de sessie via deze link en we hopen je virtueel te zien op de 18e!

Synergy livestream: Pablo’s discobar

May 27th, 2020 | 18.00h - 21.00h
Youtube

*Dutch follows English* Do you also miss the Synergy parties so much? We certainly do! That’s why we are organising a livestream via Youtube on Wednesday the 27th of May. The DJ of the evening is of course the one and only DJ Tangex. With the theme ‘Pablo’s Discobar’ he will play from 18:00h till 21:00h, beginning with disco vibes. And as you are used from us, we will end with QuaranTechno. 18:00 Disco vibes 18:30 Throwback party 19:00 Music Quiz 19:15 Het foute feest 19:45 Billenshake 20:15 Music Quiz 20:30 QuaranTechno Listen to some nice music for the background, or actively participate in the music quiz. Until next week! The link for the livestream is https://www.youtube.com/user/SVSynergy/live -------------------------- Missen jullie de Synergyfeesten ook zo erg? Wij missen jullie in ieder geval wel! Daarom organiseren wij op woensdag 27 mei een livestream via YouTube. De DJ van de avond is natuurlijk onze enige echte eigen DJ Tangex . Met als thema 'Pablo's discobar' zal hij van 18:00u tot 21:00u de lekkerste plaatjes draaien, beginnend met disco vibes. En zoals jullie van ons gewend zijn, eindigen we met QuaranTechno. 18:00 Disco vibes 18:30 Throwback party 19:00 Muziek Quiz 19:15 Het foute feest 19:45 Billenshake 20:15 Muziek Quiz 20:30 QuaranTechno Lekkere muziek dus voor op de achtergrond, of doe actief mee met de muziekquiz. Tot volgende week! Groetjesss De link voor de livestream is https://www.youtube.com/user/SVSynergy/live

VRIJMIBO with Bewegin

May 29th, 2020 | 17.00h
Google Hangouts

*This event is for Dutch speaking students only* *Dutch follows English* The terraces are almost opening again. Before that, Bewegin ( https://www.bewegin.nl/vacatures/jouw-consultancy-kickstart/ ) invites you to the It-is-almost-that-time-again-Pub quiz, on Friday 29 May from 5 p.m. A great online quiz in which you and your team can earn money for the Special Social Club. For every point scored, Bewegin transfers an amount to this foundation. What is the purpose? The quiz takes about 2 hours and is hosted via Google Hangouts, so you can participate in a relaxed way from home. Assemble a team from 3 till 5 people and register your team, you will receive further instructions automatically. And the Special Social Club? The Special Social Club organizes events for people with disabilities, so that they can enjoy an evening out as well. These events cannot take place during this time. Nevertheless, the Special Social Club also wants to be there for the target group. Bewegin is happy to support them. Nice, I participate! Great that you are there! To register, you only need to send an email with the name of your team to Pieter before Thursday 28 May at 8 p.m., via p.wolthuis@bewegin.nl And don't forget to put the We-may-almost-back-to-the-Pub quiz in your agenda. See you Friday the 29th! -------------------------- De terrassen gaan bijna weer open. Voor het zover is, nodigt Bewegin ( https://www.bewegin.nl/vacatures/jouw-consultancy-kickstart/ ) je uit voor de We-mogen-bijna-weer-naar-de-Pubquiz, op vrijdag 29 mei vanaf 17.00 uur.Een toffe online quiz waarin jij met je team geld kan verdienen voor de Special Social Club. Per gescoord punt maakt Bewegin namelijk een bedrag over naar deze stichting. Wat is de bedoeling? De quiz duurt ongeveer 2 uur en is in Google Hangouts, dus je kunt lekker relaxed vanuit huis meedoen. Stel een team samen van 3 tot 5 mensen en meld jouw team aan, dan krijg je de verdere instructies vanzelf toegestuurd. En de Special Social Club? De Special Social Club organiseert evenementen voor mensen met een beperking, zodat ook zij kunnen genieten van een avondje uit.In deze tijd kunnen deze evenementen niet doorgaan. Toch wil de Special Social Club er ook nu zijn voor de doelgroep. Bewegin ondersteunt ze hierbij graag. Leuk, ik doe mee! Tof dat je erbij bent! Om je aan te melden, hoef je alleen maar vóór donderdag 28 mei om 20.00 uur een mailtje met daarin de naam van je team te sturen naar Pieter, via  p.wolthuis@bewegin.nl En vergeet niet de We-mogen-bijna-weer-naar-de-Pubquiz in je agenda te zetten. Tot vrijdag de 29ste!

The Synergy Office is closed till the 1st of September. For more information, go to www.synergy.nu/coronavirus