Active Membership Information Session

September 12th, 2019 | 12.15h - 13.30h

EOS 01.630

This information session requires no subscription. 

​*English follows Dutch*

Heb je interesse om actief lid te worden? Kom naar onze informatiesessie over actief lidmaatschap!

Actief lidmaatschap bij Study Association Synergy betekent dat je deelneemt aan een van de commissies die Synergy heeft. Er zijn veel commissies waaraan je kunt deelnemen. Alle commissies hebben als doel activiteiten voor leden van Synergy te organiseren. De aard van de activiteiten verschilt van informele activiteiten tot grote carrière-evenementen. Je kunt deelnemen aan een informele commissie of een formele commissie. De werklast van de commissies varieert van 1 tot 5 uur per week. De formele commissies hebben vaak een hogere werklast.

Wanneer je actief lid wordt van Study Association Synergy, kun je waardevolle praktische ervaring opdoen. Je leert hoe je kunt samenwerken met medestudenten en je kunt leren hoe je contact kunt opnemen met bedrijven (dit varieert van lokale kroegen en bedrijven tot grote multinationals). Natuurlijk ontmoet je ook veel nieuwe mensen en het is vooral leuk!

We hebben twee informatiesessies over actief lidmaatschap gedurende het jaar. Als je vragen hebt, kan je ons bezoeken op de Synergy Office (EOS 00.180) of een e-mail sturen naar marketing@synergy.nu.

​------------------------------

Are you interested in becoming an active member? Come to our information session about active membership!

Active membership at Study Association Synergy means that you participate in one of the committees that Synergy has. There are many committees you can participate in. All committees have the purpose of organizing activities for members of Synergy. The nature of the activities differs from informal activities to major career events. You can participate in an informal committee or a formal committee. The workload of the committees varies from 1 to 5 hours a week. The formal committees often have a higher workload.

When you become an active member of Study Association Synergy, you can gain valuable practical experience. You will learn how to cooperate with fellow students and you can learn how to contact companies (this varies from local pubs and companies to large multinationals). Of course you will also meet a lot of new people and, above all, it is fun!  

We have two information sessions about active membership during the year. If you have any questions, just come and visit us at the Synergy Office (EOS 00.180) or send an email to marketing@synergy.nu.