Medezeggenschap (I): de Opleidingscommissie

October 20th, 2017

Sebastiaen Gonzalez Fernandez

Als student zijn er diverse mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het beleid van onze universiteit. Maar bij wie moet je zijn, wat kan je allemaal inbrengen en hoe werkt het hele systeem überhaupt? Misschien heb je weleens gehoord van de OLC, FSR, USR, etc. maar als student vraag je je waarschijnlijk af wat die dingen nou eigenlijk allemaal zijn. In deze reeks van artikelen zal het een en ander over de medezeggenschap worden verduidelijkt. In dit artikel zullen we beginnen met de OLC.

De afkorting ‘OLC’ staat voor ‘Opleidingscommissie’. Elke opleiding aan de RU heeft een eigen OLC, maar aangezien wij studenten zijn die onder de sectie Bedrijfskunde vallen zal de OLC van Bedrijfskunde hier worden besproken. Deze commissie bestaat uit een aantal studentleden en docentleden. De studenten hebben zich kandidaat moeten stellen met de studentenverkiezingen en de vijf studenten met de meeste stemmen komen in de OLC. Elke 6 weken komen zij bij elkaar en is er een vergadering.

Maar wat doet de OLC nou precies? De OLC adviseert gevraagd en ongevraagd de sectie Bedrijfskunde en het faculteitsbestuur over zaken die spelen omtrent het onderwijs. Ze hebben als doel om de kwaliteit van het onderwijs van de opleiding te waarborgen. Dit doen ze onder andere door de onderwijsevaluaties door te nemen. Nu denk je wellicht: “Onderwijsevaluaties? Zijn dat niet die formulieren die je krijgt bij je tentamen waar nooit iets mee gedaan wordt?” Het zijn inderdaad de formulieren die je bij je tentamen krijgt, maar er wordt wel degelijk naar gekeken. Deze worden zelfs zeer uitgebreid besproken en de conclusies op basis van deze evaluaties worden teruggekoppeld aan de desbetreffende docenten. Kijk maar eens op de Blackboardpagina van een vak dat je afgelopen jaar hebt gevolgd, hier horen als het goed is de bevindingen van deze evaluaties te staan.

Naast de cursusevaluaties houdt de OLC zich ook bezig met de OER, de Onderwijs- en Examenregelingen. Kort gezegd de rechten die je hebt als student met je studie, denk hierbij aan de vorm van de opleiding, toelatingseisen, het BSA, regelementen rondom herkansingen, etc. Het is overigens erg verstandig om dit een keer door te lezen. Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld nog het studiemateriaal, de moeilijkheidsgraad van tentamens, het functioneren van docenten, etc.

Als je zelf ergens tegenaan loopt of verbeteringen hebt voor de opleiding dan is het verstandig om een van de studentleden aan te spreken zodat zij de punten in kunnen brengen. Het is ook mogelijk om naar Synergy te gaan omdat de Commissioner Internal Affairs altijd als schaduw-lid zitting neemt in de OLC.

Check your data

For us to provide the best services, it is important that your personal data are up to date. Please check these data. If they are not, you can easily update them yourself by logging in on our website and go to 'My details'