Vragen en opmerkingen

Klik op een van de onderstaande links voor jouw opleiding: 
> Bachelor programme
(Pre)-Master programme
Master programme

Vragen en/of opmerkingen
Heb je vragen of opmerkingen over het onderwijs of de faculteit? We zijn hier voor jou! Hieronder wordt uitgelegd met wie je contact kunt opnemen voor deze zaken. Verder vind je hier de medezeggenschapsorganen binnen de opleiding en de Faculteit der Managementwetenschappen. 
 

  • Commissaris Interne- en Onderwijsbetrekkingen 

De Commissaris Interne- en Onderwijsbetrekkingen van Synergy vertegenwoordigt de studentbelangen bij de vakgroep Bedrijfskunde. De commissaris treedt op als eerste aanspreekpunt bij klachten over onderwijs in Bedrijfskunde. Heb je vragen over bijvoorbeeld samenvattingen, bijles, het bestellen van boeken of readers, de faciliteiten of contactgegevens? Stuur een mailtje naar onze Commissaris Interne- en Onderwijsbetrekkingen of kom langs bij de Synergykamer (EOS 00.180). 
 

  • Studieadviseurs

De studieadviseurs zijn het eerste aanspreekpunt op het gebied van studiebegeleiding. Heb je vragen over je eigen studievoortgang of wil je problemen bespreken (zowel studiegerelateerd als persoonlijk)? Dan kun je contact opnemen met deze adviseurs. Je kunt de contactgegevens van je studieadviseur hier vinden. 

 

  • Opleidingscommissie (OLC) 

Elke studie heeft zijn eigen opleidingscommissie. De OLC bewaakt de kwaliteit van het programma en bestaat uit studenten, docenten en studieadviseurs. De belangrijkste taken van de OLC zijn het evalueren van onderwijs en het geven van een oordeel over de jaarlijkse vaststelling van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Mocht je vragen of opmerkingen hebben over jouw opleiding, neem dan contact op met de opleiMeer informatie vind je hier. 

 

  • Examencommissie

De examencommissie bestaat uit docenten en studieadviseurs van de opleidingDe commissie houdt toezicht op de naleving van de onderwijs- en examenregeling en behandelt alle schriftelijke verzoeken van studenten over (onder andere) vrijstellingen, extra tentamenmogelijkheden, alternatieve toetsen en klachten over toetsen en toetsresultaten. Als student kun je je ook melden bij de examencommissie als zich buitengewone omstandigheden voordoen die niet in de onderwijs- en examenregeling zijn geregeld. Het is verstandig om eerst contact op te nemen met je studieadviseur voordat je een verzoek doet bij de examencommissie. 

Ben je het niet eens met een schriftelijke beslissing van de examencommissie of de examinator, dan kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens, bijvoorbeeld voor beslissingen over een bindend studieadvies, vrijstellingen en beoordelingen van tentamens. Ook als de examencommissie of de examinator weigert een beslissing te nemen over bovengenoemde onderwerpen, kunt u in beroep gaan. Meer informatie vind je op de Nederlandse en Engelse website van de Radboud Universiteit. 

 

  • Facultaire studentenraad (FSR)

De facultaire studentenraad beoordeelt als verkozen orgaan de plannen van de Faculteit der Managementwetenschappen en vergadert maandelijks met onder meer de decaan, docenten en medewerkers binnen de faculteit. Voor vragen en klachten over het facultaire beleid kun je bij FSR terecht. Je kunt mailen naar studentenraad@fm.ru.nl. Klik hier voor meer informatie. 

 

  • Assessor

De studentassessor fungeert als contactpersoon binnen de faculteit en heeft veel contact met verschillende afdelingen binnen de faculteit. De studentassessor vervult een radarfunctie binnen de faculteit, dus als je vragen hebt die vooral de faculteit betreffen of over de algemene ontwikkelingen binnen de universiteit, kun je de assessor mailen (assessor@fm.ru.nl). Klik hier voor meer informatie. 

Synergy Office closed

We sadly have to inform you that due to the current measures regarding COVID-19, the Synergy Office is closed until further notice. There are still online activities and services available!