Algemene Leden Vergadering

28 september 2021 | 18.30h

De Waagh

Op dinsdag 28 september vindt de jaarlijkse inhuldiging van het nieuwe bestuur plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering zal het bestuur van 2020-2021 het afgelopen jaar evalueren en zal het kandidaatsbestuur van 2021-2022 hun visie voor dit jaar presenteren. De algemene ledenvergadering is in het Nederlands.

De Algemene Ledenvergadering start om 7 uur. Je bent vanaf half 7 welkom voor een kop koffie of thee bij De Waagh. Je moet je via de website inschrijven voor de Algemene Ledenvergadering. Wanneer je bent ingeschreven ontvang je een e-mail met de agenda, beleidsevaluatie, notulen van de vorige Algemene Leden Vergadering, de voorgestelde aanpassingen aan het Huishoudelijk Reglement (HR) en de beleidsvisie van het kandidaatsbestuur van komend jaar. Mocht je geïnteresseerd zijn in de financiële beleidsevaluatie kan je dit aanvragen door een mail te sturen naar onze secretaris. Alle documenten zullen ook beschikbaar zijn ter inzage op het Synergy kantoor (EOS 00.180) vanaf 14 september.

Vragen over alle documenten, behalve die over de visie van het kandidaatsbestuur, kunnen van tevoren ingestuurd worden. De visie van het kandidaatsbestuur zal tijdens de Algemene Leden Vergadering volledig worden gepresenteerd. Je kan je vragen tot 24 september opsturen naar chairman@synergy.nu

Als je niet aanwezig kan zijn bij de Algemene Ledenvergadering, stuur dan een e-mail naar secretary@synergy.nu. Iemand anders kan voor je stemmen, wanneer je dit 24 uur voorafgaand aan de start van de Algemene Ledenvergadering laat weten. 

 Als je niet aanwezig kan zijn maar je wel geïnteresseerd bent in de evaluatie en het plan van het kandidaatsbestuur van Synergy, stuur dan een mail naar secretary@synergy.nu om de documenten te ontvangen. 

We hopen je daar te zien!