Online Algemene Ledenvergadering

11 maart 2021 | 19.45h

Zoom

 Op donderdag 11 maart presenteert het bestuur van Synergy haar halfjaarlijkse beleidsevaluatie tijdens de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering is in het Nederlands.

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats via Zoom. Vanaf 19.45 uur ben je welkom en om 20.00 uur begint de bijeenkomst. Je dient je aan te melden voor de Algemene Ledenvergadering. Je ontvangt een e-mail met de Zoom-meeting-link, de agenda, de halfjaarlijkse evaluatie, de wijzigingen in het reglement van orde en de notulen van de laatste Algemene Ledenvergadering wanneer deze beschikbaar zijn. Als je financiële beleidsevaluatie wilt ontvangen, kan je een mail sturen naar secretary@synergy.nu om de documenten aan te vragen. Deze documenten zijn vanaf 25 februari ook verkrijgbaar op het kantoor van Synergy (Heyendaalseweg 141.00.180). Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat de kamer bezocht kan worden.

Wij verwachten dat deze documenten voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering worden gelezen. Stuur uw vragen over de documenten uiterlijk op maandag 8 maart naar chairman@synergy.nu. Enkel vragen zullen de Algemene Ledenvergadering sturen. Als u geen Nederlands verstaat, kan onze secretaris een samenvatting in het Engels sturen.

Mocht je de Algemene Ledenvergadering niet kunnen bijwonen, stuur dan een e-mail naar secretary@synergy.nu. Iemand anders kan je stem voor je uitbrengen, als je ons dit minimaal 24 uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering laat weten. Indien je niet aanwezig kunt zijn, maar wel interesse hebt in het ontvangen van de documenten, stuur dan een e-mail naar secretary@synergy.nu om deze documenten te ontvangen.

Er wordt extra nadruk gelegd op het eerder lezen van de documenten. Zoals eerder vermeld kunnen vragen worden ingediend tot en met maandag 8 maart. De ingediende vragen worden beantwoord bij de bespreking van hun relevante onderdelen in de documenten.

We hopen je 11 maart te zien.

Synergy Office closed

We sadly have to inform you that due to the current measures regarding COVID-19, the Synergy Office is closed until further notice. There are still online activities and services available!