Het Nijmegen Career Event, kortweg NCE, is het resultaat van een samenwerking tussen Studievereniging Synergy en de studievereniging voor economie en bedrijfseconomie, 'de ESV'.   

Het doel van het NCE is het creëren van een kans voor studenten om een relevante oriëntatie op hun carrièreperspectief te ervaren en het faciliteren van een kans voor bedrijven om in contact te komen met studenten. Door het organiseren van presentaties, workshops en het aanbieden van individuele gesprekken kunnen deze doelen worden bereikt. Het biedt studenten de mogelijkheid om een indruk te krijgen van de bedrijven, en vice versa. Klik hier voor meer informatie.