Party

De naam 'Party Committee' geeft de aard van de activiteiten aan, aangezien deze commissie feesten organiseert! De Party Committee is de drijvende kracht achter de Open Synergy Parties die jaarlijks in de El Sombrero vaak worden gehouden. Een van deze feesten is een XL-party. Deze commissie organiseert ook een Party Night in een andere stad in Nederland en een groot feest aan het eind van het jaar.

Wil je contact opnemen met de Party Committee? Stuur een e-mail naar party@synergy.nu!