Mentale Gezondheid

Het is normaal dat je tijdens je studentenleven hindernissen tegenkomt. Voordat je het weet, gebeurt er iets in je leven en kun je niet studeren zoals je zou willen. Misschien moet je in moeilijke tijden een dierbare steunen. Het kan ook zijn dat u moeite heeft met focussen. Of misschien is het niet de studie die je dwarszit, misschien geeft de interactie met je medestudenten tijdens groepsprojecten je angst. Een ding om te onthouden is dat het oké is om hulp te vragen en dat je niet de enige bent. De Radboud Universiteit kan op verschillende manieren hulp bieden.

Studieadviseur
Als je tegen problemen aanloopt, kun je het beste eerst je studieadviseur waarschuwen. Vroegtijdig contact kan studievertraging voorkomen. Naast het verstrekken van informatie over je studieprogramma, kunnen zij ook een luisterend oor bieden en je, indien nodig, doorverwijzen naar een van de hieronder genoemde gespecialiseerde personen. Zeker als je niet echt weet welke hulp het beste bij jouw situatie past, is de studieadviseur een prima startpunt.

Studentenpsycholoog
Wanneer je vooral worstelt met persoonlijke en studiegerelateerde problemen, dan is de studentenpsycholoog wellicht iets voor jou. Als je het moeilijk vindt om met angst, stress of depressie om te gaan, kunnen ze je helpen. Hetzelfde geldt voor perfectionisme en problemen met motivatie of focus. Een intake kan online worden gemaakt.

Studentendecaan
Je bent bij ons aan het juiste adres als je behoefte hebt aan aangepast studeren of als je vertraging oploopt. Sommige redenen om speciale voorzieningen aan te vragen, kunnen langdurige gezondheidsproblemen zijn of diagnoses zoals ADHD en autismespectrumstoornis. Andere situaties kunnen zijn: financiële problemen, het verwachten van en / of zorgen voor een kind of het combineren van je studie met uitzonderlijk talent.

Studietrainer
De studietrainer zal vooral kunnen helpen bij strategisch studeren en problemen met uitstelgedrag. Negatieve gedachten tijdens het studeren of timemanagement in het algemeen zijn ook een onderwerp om met de studietrainer over te praten. Ze kunnen je doorverwijzen naar verschillende cursussen, zoals die over zelfmanagement of perfectionisme.

Vertrouwenspersoon
Dit is de persoon om naar toe te gaan als je ongewenst gedrag van anderen ervaart. Bijvoorbeeld: je studie-ervaring wordt verstoord door pesten, (seksuele) intimidatie of discriminatie. Sommige subtiele vormen die je plezier in het studeren zouden kunnen verminderen, worden met opzet genegeerd door medestudenten of je krijgt herhaaldelijk opmerkingen over je uiterlijk. De vertrouwenspersoon luistert naar je en probeert een oplossing te vinden om het ongewenste gedrag te stoppen. Ook kunnen zij je helpen met het indienen van een klacht bij de klachtencommissie van de Radboud Universiteit. Meer info is hier te vinden.

Ondersteuning bij verslaving
Wanneer je door een verslaving risico loopt in de problemen te komen, kan de studentendecaan of studentenpsycholoog je doorverwijzen naar IrisZorg voor een Moti-4 intake. Het is ook mogelijk om je zelf aan te melden. Moti-4 is een programma van vier individuele bijeenkomsten, waarin je samen met een preventiemedewerker kritisch naar je verslavingsgedrag kijkt. Het is geen behandeling, maar moet worden gezien als een preventieve interventie. De doelgroep bestaat uit studenten die te maken hebben met middelenmisbruik of moeite hebben met overmatig gamen of gokken.

Studentenkerk
Op zoek naar iets anders? Hoewel het vaak over het hoofd wordt gezien, is de studentenkerk een goede plek om eens te bekijken. Naast religieuze diensten kunnen ze ook gezelligheid bieden in de vorm van bijvoorbeeld de filmclub, waar multiculturele Fine Arts-films worden geanalyseerd. Er zijn ook verschillende discussiegroepen beschikbaar, bijvoorbeeld een rouwgroep voor studenten en de Talking Face2Face-groep, waarin ethische en filosofische vragen worden besproken. Het studentenkerk biedt ook verschillende workshops en cursussen aan. Als kunst je inspireert en motiveert, is het mogelijk om deel uit te maken van een van hun kunstprojecten. Het 'zuiveringsgraf' is een van die projecten en heeft enige media-aandacht gekregen: studenten worden uitgenodigd om te mediteren in het graf dat in de tuin is gegraven. Last but not least organiseert de studentenkerk regelmatig excursies naar abdijen. Als je in geen van deze activiteiten bijzonder geïnteresseerd bent, kunnen ze je ook een luisterend oor bieden. Alle studenten met alle achtergronden zijn welkom.

Meer informatie over de ondersteuning van Radboud Health vind je hier!