Nijmegen

Circulaire kickstart team

Ben jij geïnteresseerd in duurzaamheid en circulariteit? Dan zijn wij op zoek naar jou! Synergy wil een kernteam samen stellen waarmee we aan de slag gaan om Synergy duurzamer te laten opereren en waarmee we lokale bedrijven gaan helpen met hun duurzaamheidsvraagstukken. Dit doen we natuurlijk niet alleen, maar samen met professionals van het circulaire kickstart team van het Rijk van Nijmegen.

Als studievereniging van de opleiding Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen wil Synergy actief bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen binnen haar vakgebied. Eén van deze ontwikkelingen is de circulaire economie: een economie die natuurlijke en technische kringlopen sluit en zodoende duurzamer met grondstoffen omgaat. Synergy wil op twee manieren invulling geven aan circulariteit:

 1. Hoe kan Synergy zelf meer circulair worden?
 2. Hoe kan Synergy meer bewustwording bij haar leden creëren over circulariteit?

Synergy ontvangt hierbij ondersteuning vanuit de Circulaire Kickstart. Een team bestaande uit diverse professionals die organisaties ondersteunen bij het vormgeven van hun circulaire businesskansen (lees hieronder meer over de Circulaire Kickstart). Tegelijkertijd ondersteunt Synergy de Circulaire Kickstart bij een aantal opgaven zoals:

 • Concurrentieanalyse;
 • Doelgroepanalyse;
 • Doorontwikkelen Circulaire Kickstart als tool;
 • Circulaire trajecten met organisaties.

Doe jij mee?

Om hiermee aan de slag te gaan zoekt Synergy in totaal 10 personen die gezamenlijk het kernteam Circulariteit willen vormen. Wil jij onderdeel worden van dit kernteam? Meld je dan aan door een mail te sturen naar external@synergy.nu.

Wij bieden jou:

 • Praktijkervaring met innovatieve en circulaire opgaven;
 • Interessante kijk in het reilen en zeilen van projecten met diverse stakeholders;
 • Zelfstandig werken binnen een projectteam van studenten en professionals;
 • Mogelijkheid voor talentontwikkeling;
 • Een groot netwerk van professionals en eventueel potentiële (lokale) werkgevers.

Over jou:

 • Je bent proactief en creatief;
 • Je bent graag vernieuwend bezig;
 • Het kan jou niet complex genoeg zijn;
 • Je kan goed omgaan met deadlines;
 • Je streeft altijd naar het hoogst haalbare.

Circulaire Kickstart

Door het benutten van circulaire businesskansen helpt de Circulaire Kickstart een organisatie met zijn toekomstbestendigheid. Het creëert waarde door op het onbenutte potentieel van reststromen in te spelen, zoals het sluiten van grondstofkringlopen, circulair design, levensduurverlenging en hergebruik. Stapsgewijs middels een hands-on benadering brengt het de circulaire kansen voor een organisatie en beeld en werkt de meest interessante kans uit tot een businesscase.

Een circulaire businesscase kan op één of meerdere aspecten waardevermeerdering brengen en daarmee bijdragen aan de toekomstbestendigheid van een organisatie:

 • Kostenbesparing (efficiënter gebruik grondstoffen, minder verspilling/afval);
 • Onafhankelijker van leveranciers en schaarser wordende grondstoffen;
 • Verhoogde betrokkenheid personeel, klant en overige omgeving;
 • Nieuwe businesskansen en strategische samenwerkingen;
 • Beter voldoen aan huidige en toekomstige wet- en regelgeving (compliance);
 • Onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten;
 • Positieve bijdrage aan imago.

Voor meer informatie zie https://rvnhub.nl/rvnondernemen/circulaire-kickstart/.

Synergy Office open!

We are so happy to welcome you again at the Synergy Office! You can stop by on weekdays from 09:00h till 17:00h.