Synergy Congres 2016: review

March 18th, 2016

Tom Eijsackers

Dinsdag 15 maart was de dag daar: het Synergy Congres. Dit jaar vond het plaats op de Novio Tech Campus, een professionele omgeving. Bij binnenkomst werd ik verwelkomd door de commissie die zich de afgelopen maanden heeft ingezet om dit Congres tot een memorabele dag te maken. En dat is hen gelukt.

Het thema van dit jaar was ‘Smart Data’, een thema dat uiteen werd gezet door openingsspreker Ralph van Hooijdonk. Hij leidde het onderwerp in door ons na te laten denken over online privacy en ons Facebook gebruik. Al gauw werd duidelijk dat nagenoeg iedereen bereid is iets van privacy in te leveren voor het gemak dat de diensten als Facebook en Whatsapp ons opleveren. Zoals je je mogelijk kan voorstellen, levert het gebruik van miljarden gebruikers een nagenoeg onuitputtelijke bron van gegevens op. Naar deze gigantische bron van gegevens wordt verwezen als ‘big data’. Big data is in feite de verzameling van gebruiks- en gebruikersgegevens welke op zichzelf niet direct bruikbaar is. De transitie van ‘big data’ naar ‘smart data’ vindt plaats wanneer op de data met een bepaald doel een analyse wordt losgelaten. Pas dan is het zover dat je de data zinvol kan structureren en bruikbaar kan maken. De spreker illustreerde dit met voorbeelden van smart data gebruik. De eindeloze mogelijkheden van ‘smart data’ werden duidelijk; de interesse was gewekt. 

Voor alle liefhebbers van voetbalmanagement games kwam de tweede spreker als een evangelist uit de hemel vallen. Medeoprichter van SciSports, Giels Brouwer, was te gast en deed zijn verhaal over zijn betrekkelijk jonge onderneming. Het indrukwekkende verhaal van de start-up die transfers tussen voetbalclubs op een wetenschappelijke manier benadert, werd bijgestaan door smaakvolle herinneringen van hun weg naar succes. Een ontmoeting met de Prins van Jordanië mag daarbij niet ontbreken. Ook SciSport is ‘all about smart data’. Zij hebben software ontwikkeld die op basis van honderden variabelen kan uitrekenen welke speler het beste zou passen in een bepaald voetbalteam. Waar FIFA-spelers online schuiven met spelers, stelt SciSports haar software beschikbaar aan clubs als Heracles en werken zij samen aan de beste transferdeal. Stilzitten is er voor Scisports niet bij. Zo zijn zij momenteel druk bezig met de software die zij Ball James noemen. Deze software is in staat om door middel van camera’s voetbalwedstrijden te analyseren en data op een gigantisch aantal variabelen te verzamelen en te registeren. Om je een idee te geven van de grootte van de data die verzameld wordt: zo’n 70 terabyte per wedstrijd. Indrukwekkende informatie, ook voor voetballeken als ikzelf. 

Nadat eenieder had genoten van een uitgebreide lunch, was het tijd voor de workshops. Ik heb deelgenomen aan sessies met SciSports en Kadenza. De eerste stond in het kader van het ontwikkelen van een marktstrategie voor de software ‘Ball James’. Zoals benoemd, maakt deze software het mogelijk een database aan te leggen met gegevens op vrijwel alle variabelen die voor voetbal relevant zijn. Aan ons de uitdaging om na te denken over toepassingen buiten voetbal. Na enig brainstormen kwamen verschillende ideeën op tafel, welke uiteenliepen van crowd management tot het oprichten van een eigen wedkantoor. Een uitdagende workshop, waarin eenieder zijn creatieve ei kwijt kon. 

De sessie met Kadenza stond in het teken van strategie en hoe smart data daar een rol in kan spelen. In de casus die werd behandeld, stond Transavia centraal. Met name de doelen die zij zichzelf hebben gesteld voor 2020 kregen aandacht. De sprekers maakten duidelijk hoe zij strategische vraagstukken vanuit verschillende kaders benaderen en zo een compleet plan kunnen maken. Eenieder werd geprikkeld om na te denken over welke informatie benodigd was, hoe deze moest worden verzameld en hoe eventuele culturele factoren een rol kunnen spelen bij het realiseren van de strategische doelen. De ideeën werden overzichtelijk geordend door ‘post-its’ op de borden te plakken. Als echte academici kon een discussie niet uit de weg worden gegaan, wat uiteindelijk leuke inzichten opleverde. 

Smart data is een thema om niet te vergeten, een feit dat wordt bijgestaan door een steeds bredere toepassing in het bedrijfsleven. Het Congres was een uitdagende en inspirerende dag waardoor een onderwerp, dat vanuit ons eigen curriculum weinig aandacht krijgt, nu overtuigend op de kaart is gezet!

Lijkt het jou leuk om de trend door te zetten en volgend jaar wederom een geslaagd Congres te organiseren? Dat kan! Hoewel de huidige commissie fantastisch werk heeft geleverd, zullen zij plaatsmaken voor hun opvolgers. Indien je geïnteresseerd bent, mail dan voor meer informatie naar ca@synergy.nu.