Actief lid van de maand: Eva Haanen

February 4th, 2019

Georginio Bruinhard

Normaal hoor je dat het actief lid van de maand ‘de afgelopen maand druk bezig geweest is met’ de desbetreffende commissie. Maar wat de meesten van ons weten is dat het voorbereiden van zoiets groots als het NCE langer duurt, veel langer. Eva heeft zich dan ook het afgelopen jaar volop ingezet voor deze commissie, naast aanvankelijk het volgen van niet één, maar twee masters.

Hiervoor deed Eva, afkomstig uit het zonnige zuiden, namelijk de studie Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW). Ook was zij actief bij studievereniging Babylon. Synergy was voor haar een mooie manier om meer mensen te bereiken met commissiewerk, vooral omdat ze toentertijd (vorig jaar) ook een premaster bedrijfskunde volgde.

Over het voorzitterschap
Het is natuurlijk hartstikke vet om voorzitter te zijn van zo een commissie. Op die manier houd je je werkzaamheden vrij divers: ‘We hebben elke week vergaderd, dus dan regel je ook de agenda met vergaderpunten. Uiteraard moet je die vergaderingen dan leiden om ervoor te zorgen dat ze effectief zijn. Verder is het belangrijk om communicatie tussen subcommissies te bevorderen, zodat ze niet langs elkaar heen werken. Dat betekent ook bijspringen waar nodig zodat alle taken afkomen. Ook zat ik de laatste periode wekelijks met de Raad van Toezicht (waar leden van Synergy en ESV in zitten) om tafel, om terug te koppelen wat wij aan het doen waren, en of onze activiteiten haalbaar waren.’

Wat NCE zo aantrekkelijk maakt
Naast het feit dat het NCE een goede mogelijkheid is je te oriënteren op bedrijven voor de toekomst, en met deze bedrijven te netwerken, mag flexibiliteit ook zeker genoemd worden als selling-point: ‘Mensen melden zich aan voor verschillende rondes op verschillende momenten. Zo kan je het NCE ideaal combineren met andere verplichtingen die je die dag hebt.’ Uiteraard wil je natuurlijk het liefst dat mensen de hele dag blijven, maar dit is op het eerste gezicht een goede middenweg.
Een ander concept dat dit jaar toegepast is was de ‘International Wednesday’; de woensdag van het NCE was uitgetrokken om meer internationals bij het evenement te betrekken. ‘Uiteraard ben je dan afhankelijk van of bedrijven in het Engels willen presenteren. Gelukkig waren er genoeg bedrijven bereid dit te doen.’

Terugblik op de commissie
Ik dacht dat ik de dagen vóór het NCE supernerveus zou zijn. Had ik wel een beetje, maar ik had vooral het gevoel dat alles erg op orde was. Het NCE dit jaar verliep erg soepel; er waren wel een paar kleine technische problemen, maar dat ligt buiten je invloed. Gelukkig kon Sanadome ons snel helpen dit op te lossen. Ik had het geluk dat iedereen binnen de commissie gewoon deed wat van hem/haar gevraagd werd. Iedereen nam zelf initiatief en was erg gemotiveerd. Dat is voor mij ook fijn, want dan ben ik niet iemand die constant bevelen zit uit te dragen.’ vertelde Eva lachend.

Wat je altijd merkt met een evenement als het NCE, is wat voor mensen erheen komen en vooral wie zich voor de commissie zelf aanmelden.: ‘In je eerste jaar pak je zo een commissie meestal niet zo snel op, dus dan kijk je al gauw naar derde- en vierdejaars. Die zijn echter vaker huiverig over hoeveel tijd erin gaat zitten, en of het wel te combineren is met hun bachelor of (pre-)master. Je moet wel realistisch blijven, want er zit veel werk in, maar het levert zeker geen slapeloze nachten op.’

Ik denk dat het voor het NCE heel waardevol zou zijn als meer jongerejaars de commissie zouden bekleden. Het brengt altijd nieuwe perspectieven met zich mee, en zo weet je zeker dat het NCE zich jaar op jaar zal vernieuwen.