Business Administration Reflection Time

November 26th, 2019 | 12.15h - 13.30h

In front of EOS 1.610

*Dutch follows English

Dear Bachelor and Master students from the educational programs Bedrijfskunde and (International) Business Administration!

Would you like to give feedback on the educational program you are currently enrolled in? We hope you do!

On the 26th of November 2019, the educational program committee organizes the third edition of the Business Administration Reflection Time (B.A.R.T). This session will be organized during the lunch break from 12:15 to 13:30. Of course there will be a free lunch included. The kick-off talk will be in front of room EOS 1.610.

The main goal of this session is to improve our educational program. We hope to achieve this by discussing several statements about education-related themes with students and lecturers together. For example, we will look at a statement about the difficulty of the Bachelor program, in relation to how the Bachelor program prepares you for your Masters.

Your input on these kind of statements is of great importance to get an overall picture on how the program is perceived by students and teachers! With the results of this meeting we will try to improve our current program where possible.

Off course there will be a FREE LUNCH provided during the session.
We hope to see you all there!

With love,
The Educational Program Committee for Bedrijfskunde & Business Administration

You can register until Monday the 25th of November 12:00 by clicking here

Or via: https://www.ru.nl/businessadministration/vm/bart-registration-form/

==========================================================================

Beste bachelor- en masterstudenten,

Wil jij graag feedback op je opleidingsprogramma? Wij hopen van wel!

Op 26 november 2019 organiseert de opleidingscommissie van Bedrijfskunde de derde editie van de Business Administration Reflection Time (B.A.R.T). Deze sessie wordt georganiseerd tijdens de lunchpauze van 12:15 tot 13:30 en natuurlijk is er een gratis lunch inbegrepen! Het aftrap praatje vindt plaats voor lokaal EOS 1.610

Het doel van deze sessie is het verbeteren van het educatieve programma. We hopen dit te bereiken door verschillende stellingen over onderwijs gerelateerde thema’s met studenten en docenten samen te bespreken. We zullen bijvoorbeeld kijken naar een stelling over de moeilijkheidsgraad van de bachelor opleiding in relatie tot de voorbereiding op de master specialisatie.

Je bijdrage aan deze stellingen zijn belangrijk om een algemeen beeld te krijgen van hoe het opleidingsprogramma wordt waargenomen door studenten en docenten. Met de resultaten van deze bijeenkomst zullen wij, de OLC Bedrijfskunde, proberen het huidige programma waar mogelijk te verbeteren. We hopen jullie allemaal te zien tijdens de B.A.R.T.  

Groet,
Opleidingscommissie Bedrijfskunde

Je kunt je hier aanmelden tot uiterlijk maandag 25 november 12:00!

Of via: https://www.ru.nl/businessadministration/vm/bart-registration-form/