Brainstorming session Synergy app

June 12th, 2019 | 12.30h | 13.30h

EOS 01.350

*English follows Dutch* 

Synergy is bezig met het kijken naar mogelijkheden om een app te bouwen. Hier hebben we de ideeën en hulp van jullie, onze leden, bij nodig.

Het gaat erom dat leden de app gaan gebruiken, dus we willen weten wat jullie wel en niet als toegevoegde waarden willen zien in een app. Het gaat daarbij om functies maar ook over de gehele lay-out van de app. De brainstormsessie vindt plaats op woensdag 12 juni van half 1 tot half 2. 

Kun je niet bij het brainstorm moment zelf zijn? Maar wil je wel graag input leveren voor het bouwen van de applicatie? Dan kun je ook je mening en ideeën geven via de mail: secretary@synergy.nu

 
------

Synergy is looking at possibilities to build an app. Hereby we need the ideas and help of you, our members.

The point is that members start using the Synergy app, so we want to get to know what you are looking for in an app to build the ideal app. During the brainstorming session, we will talk about features, but also the entire layout of the app. The brainstorming session will take place on Wednesday the 12th of June from half past twelve until half past one.

Can't you be at the brainstorming session? But would you like to provide input for building the application? Then you can also give your opinion and ideas via email: secretary@synergy.nu