Synergy Request

December 17th, 2018 | 09.00h - December 21st, 2018 | 17.00h

Synergy Office, EOS 00.180

**English follows Dutch**

Aankomende week gaat 3FM door het land om geld in te zamelen voor drie doelen van het Rode Kruis. Hier willen wij als Synergy graag een steentje aan bijdragen. Om deze reden staat de week van 17 tot en met 21 december geheel in het teken van Serious Request of te wel 'Synergy Request'. In het weekend zullen 2 bestuursleden naar Utrecht gaan om het geldbedrag in te leveren bij 3FM. De complete winst van alle acties gaat naar Serious Request. 

Acties Synergy Request:

 • Vraag voor €1,- een liedje aan bij bestuursleden in de Synergy Office.
 • Broodje Knak voor €1,- in de pauze op maandag, woensdag en vrijdag. 
 • Snert (erwtensoep) voor €1,- in de pauze op dinsdag en donderdag. 
 • Warme choco met slagroom voor €1,- in de pauze de hele week. 


De goede doelen van het Rode Kruis waar geld voor wordt opgehaald, zijn de volgende:

 • Bescherming tegen natuurgeweld 
 • Reanimeren in Nederland
 • Noodhulp bij oorlog en conflicten 


Kom dus volgende week naar de Synergy Office als ook jij iets wilt bijdragen. 

------------------------------

Next week, 3FM will travel through our country to raise money for three Red Cross goals. Synergy wants to contribute to raise money for these goals. For this reason, the week of the 17th until the 21st of December will completely be about Serious Request or 'Synergy Request'. In the weekend 2 board members will go to Utrecht to hand in the amount of money at 3FM that we've raised together.

Actions Synergy Request:

 • Request a song for € 1, - with one of our board members in the Synergy Office.
 • A hotdog for € 1, - during the break on Monday, Wednesday and Friday.
 • Snert (pea soup) for € 1, - during the break on Tuesday and Thursday.
 • Warm chocolate with whipped cream for € 1, - during the break the entire week.


The charities of the Red Cross where money is collected for are the following:

 • Protection from natural violence
 • Reanimation in the Netherlands
 • Emergency aid in war and conflict


So come to the Synergy Office next week if you want to contribute.