November 28th, 2017

Sebastiaen Gonzalez Fernandez

Als student zijn er diverse mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het beleid van onze universiteit. Maar bij wie moet je zijn, wat kan je allemaal inbrengen en hoe werkt het hele systeem ├╝berhaupt? Misschien heb je weleens gehoord van de OLC, FSR, USR, etc. maar als student vraag je je waarschijnlijk af wat die dingen nou eigenlijk allemaal zijn. In deze reeks van artikelen zal het een en ander over de medezeggenschap worden verduidelijkt. In dit artikel zal worden ingegaan op de FSR.

De afkorting ‘FSR’ staat voor ‘Facultaire Studentenraad’. Elke faculteit beschikt over een eigen raad. In dit artikel zal specifiek de FSR van onze faculteit worden besproken. De FSR bestaat uit zes personen die zijn verkozen bij de studentenverkiezingen en praten mee over het faculteitsbeleid. Deze personen hebben elk hun eigen takenpakket. Welke personen er in de FSR zitten en welke taken zij hebben kan je hier vinden.

De FSR heeft als doel om de belangen van de studenten te behartigen op facultair niveau. Waarbij de Opleidingscommissie meer inhoudelijk naar de opleiding kijkt gaat het bij de FSR over algemenere zaken zoals collegeroosters, onderwijs- en examenregelingen, het studielandschap of de bibliotheek. Bij het studielandschap wil de FSR bijvoorbeeld zoveel mogelijk werkplekken van hoge kwaliteit en ruime openingstijden zodat je vrijwel altijd de mogelijkheid hebt om er te gaan studeren. In diverse overleggen geven zij input over hoe facultaire zaken beter of anders kunnen.

Een van de belangrijkste overleggen is de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) waarin samen met de medewerkersfractie en het faculteitsbestuur wordt gesproken over (onderwijs)plannen en wordt er ook gestemd over bijvoorbeeld het aannemen of wijzigen van het Onderwijs- en examenregelement (OER). Deze vergadering is overigens openbaar. Het is mogelijk langs te gaan bij zo een vergadering. Neem voor de data en tijden contact op met de FSR.

Input van studenten en de Opleidingscommissies is belangrijk voor de FSR zodat ze weten wat er speelt bij de diverse opleidingen. Daarnaast houdt de FSR contact met de andere Facultaire Studentenraden om zo kennis en ervaringen mee te nemen.

Indien je zelf tegen dingen aanloopt op het niveau van de faculteit of verbeteringen hebt dan is het verstandig om contact op te nemen met de FSR via studentenraad@fm.ru.nl, alle input is namelijk welkom zodat de kwaliteit van de faculteit nog hoger wordt. Verder zijn ze ook te volgen via hun Facebookpagina