Nijmegen
Part time job

Comenius Leadership-Project

Docenten en studenten gezocht!

Wil jij meewerken om duurzaamheid op een goede manier in jouw bacheloropleiding te verankeren?

Het doel van dit Comeniusproject is om, samen met docenten en studenten, te werken aan onderwijsvormen en leermiddelen om duurzame ontwikkeling in het curriculum van alle opleidingen een stevige plek te geven. Daarbij gaan we ervanuit dat de 17 SDGs alleen in onderlinge samenhang bekeken kunnen worden, willen we als samenleving deze doelen bereiken. En dat kan alleen worden
bereikt in samenwerking met de collega’s en studenten en met het programma Radboud Duurzaam, het Radboud Sustainable Development Network, het
Radboud Centre for Sustainability Challenges, en de faculteiten.

In het project werken we vanuit de basis: het curriculum van de bacheloropleidingen en de manier van werken, leren en onderzoek doen die daarbij hoort. Met een student en docent van de opleiding verkennen we wat de betekenis en rol van duurzaamheid (in de brede zin) in de opleiding is en hoe we die kunnen versterken en/of verbreden. Dat kan zijn in de vorm van een nieuwe cursus, aanpassing van een bestaande cursus of de ontwikkeling van kleinere onderdelen en werkvormen die in verschillende cursussen kunnen worden ingepast.

Docenten en studenten die mee willen werken in de ontwikkeling van het onderwijs krijgen hiervoor een vergoeding van 36 uur voor de duur van 12 maanden. In die periode overleggen leden van het projectteam met de docent en de student van een opleiding, verzamelen docent en student informatie en ideeën en komen docenten en studenten van verschillende opleidingen samen om ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Meer informatie vind je op https://www.ru.nl/en/research/research-projects/you-have-a-part-toplay. Voor vragen kun je terecht bij Britt Broekhaus: britt.broekhaus@ru.nl
We zoeken een student die:

  • Een bachelorstudie volgt, of recent de bachelor hebt afgerond;
  • Een goed overzicht heeft over de eigen opleiding;
  • Representatief is voor het type student van de betreffende bacheloropleiding;
  • Zich voor langere tijd aan het project wil en kan verbinden.